Селата в Родопите
Село Кестен е едно от населените места на община Девин. Намира се близо до границата с Гърция, на 37 км южно от общинския град Девин и на 60 км от областния център Смолян. Пътят за Кестен минава през селата Триград и Жребово. Жребово е обезлюдяло родопско селце, с около стотина души.
 
 
Легендите за името на селото са свързани с намиращо се в района кестеново дърво. Селото е опожарявано по време на Междусъюзническата война. Близо до селото в северозападна посока се намира “Кестенската пещера”, която също като пещерата “Форгоската дупка” не са благоустроени, но представляват интерес за спелеолозите.
 
 
В района се намират скалните обазувания Сасипата на чука и Фатматски камък. Близо до село Кестен се намира резерват “Шабаница”, създаден с цел опазване на вековни букови и смърчови гори. Резервата се обитава от благородния елен и глухара. Запазената природа и природни забележителности в района благоприятстват развитието на туризма.
 
още снимки вижте в галерията
 
Публикувана в Села
Село Жребово е малко родопско селце в полите на Родопите. Намира се на 33 км от общинския център Девин и на 52 км от областния град Смолян. Населението на селото наброява под 200 души - много мили и гостоприемни родопчани. Според преданията, името си селището получило от преминаващи преди години  юруци, които заминавайки за Беломорието, забравили по тукашните земи малко конче, което напролет ги посрещнало, като пораснал жребец.
 
 
 
За историята на селището говорят и намиращите се около селото останки от средновековно селище в местността “Каурчан”. На 3-4 км от селото се намира резерват “Шабаница”, създаден с цел опазване на вековни букови и смърчови гори. Резервата се обитава от благородния елен и глухара. Запазената девствената природа и богатството на природни забележителности определят село Жребово, като привлекателно място туристическа дейност.
 
 

Интерес представлява скалното образувание Фатматски камък, две неблагоустроени пещери в местността “Горния дол”, една от които с естествен извор. Стръмните скали в местността “Гарванов камък” са подходящи за скално катерене. Домовете на малкото селце са винаги отворени за гости, а широките души на родопчани ще посрещнат с любов и уважение всеки решил да се наслади на почивката в този край на планината.
 
още снимки вижте в галерията
 
 
Публикувана в Села
Село Гьоврен е разположено по северния склон на Триградския карстов район, който е един от най-големите в Родопите. На запад от селото тече Триградската река, врязана в мраморите на планината и образуваща живописното Триградско ждрело. 20 км асфалтиран планински път води от общинския център Девин до село Гьоврен и около 60 км го дели от областния град Смолян.
 
 
Селището съществува от времето на османското владичество. Легенди пазят героизма на Гордьо Войвода, пролял кръвта си при защита на Родопския край. Жителите на село Гьоврен съхраняват традициите и богатото културно наследство в областта на музиката, народните обичаи и занаяти.
 
 
Все още местните ревностно пазят традицията на ръчното тъкане, изработката на шарени терлици с красиви орнаменти, които будят възхищение у чуждестранните гости. Живописната природа покрай Гьоврен го прави привлекателен за туризъм. Намиращите се в района на Триградския карстов район природни забележителности привличат много туристи.
 
 
В землището на село Гьоврен е създаден природен резерват “Казаните”, който обхваща особено стръмни терени на около 1000 м надморска височина. Насажденията са предимно бяла ела, бял и черен бор, смърч. Резерватът се обитава от диви кози, сърни и диви прасета.
 
още снимки вижте в галерията
 
Публикувана в Села
Родопското село  Брезе, с административен център град Девин е разположено високо над пътя между Широка лъка и Девин, по южните склонове на рида Чернатица. Смесените гори по билата с тъмния си цвят са дали името на рида. Според легендите селото е основано от преселници от село Гела, които първоначално се установили в местността Брезово - над село Беден, но били прогонени по сегашните земи. До селото се стига по стръмен криволичещ над урвите път.
 
 
 
Разположено високо на около 1300 метра надморска височина, за брезенчани основен поминък е животновъдството и картофопроизводството. В селото живеят над 500 души в запазените старинни каменни къщи. Някои от тях и сега търсят препитание от картофените ниви, други по строителните обекти извън селото. Училището до скоро било посещавано от ученици, но вече пустее. В село Брезе няма джамия, няма и църква. Започнат е строеж на църковен храм в селото, но той все още не е довършен.
 
 
 
Голяма част от населението е приело християнската вяра, но дори и тези, които не са се покръстили спазват християнските традиции. Местностите в околностите носят имена на християнски светци - връх "Свети Никола", "Света Елена", има новоизграден параклис в местността “Синора”.Ридът Чернатица е изграден от мраморни и гранитни скали. В планинските гънки сред вековните гори се намират чудновати природни образования - пещери, скали, скални мостове и други природни феномени.
 
 

Тук е неразработена пещера в местността “Каров мост”. Открити са останки от средновековно селище и некропол на връх “Свети Никола”.Голямото богатство на селото са лечебните топли минерални извори, извиращи на около 5 км южно от него в местността Беденски бани. Регионът на село Брезе е с добри климатични условия - мека зима, прохладно лято, много слънчеви дни, въздухът е свеж и приятно прохладен - всички услволия за развитието на селският еко-туризъм.
 
още снимки вижте в галерията
 

 

 
Публикувана в Села
Село Беден е разположено край долината на Широколъшка река. Обградено е от смесени букови и борови гори, които са ошарени тук-там от китни поляни. Селото е в община Девин, област Смолян. Тук са Беденските бани, чиито минерални води са с темперантра 56-61 градуса. Над село Беден се намира старинната крепост Беаднос, при която по време на османското нахлуване в Родопите се водел жесток бой. Смелите защитници на крепостта били ръководени ог Грудю войвода.
 
 
 
Съществуват много предания за името на селото, но като най-вероятно се счита именно крепостта Беаднос, наричана от местното население Бадан. Друго предание гласи, че овчарят на селото е набеден, че откраднал мома от съседното село Лясково. Нещата стигат до съд. При разследването цялото село защитава своя съселянин, който в крайна сметка е оправдан, но остават "набедени" и оттам идва името на селото.
 
 

Според друго предание беденци са наклеветени (т. е. "набедени") от жителите на съседното село Брезе, че уж си присвоили част от тяхно землище. Въпреки, че са оправдани от съда, името на селото останало Беден. Трето предание е, че селото носи името си от бедната каменлива и непроизводителна земя. През 1959 г. в селото е открит средновековен християнски некропол от XI – XII в., а в землището му са открити следи от светилище на Тракийския Херос. Населението на селото е предимно българо-мохамеданско. Според Българо-турската спогодба от 1886 г. селото остава към Турция. Върнато е на България по силата на Букурещкия мирен договор 1913.
 
 

Наличието на природни феномени и забележителности, съчетанието на различни релефни форми с благоприятни климатични условия, разнообразната горска растителност и животински видове, са отлични условия за развитието на отдиха и туризма. Районът е с добри условия за почти всички видове и форми на алтернативен туризъм. Неоценено богаство са многобройните билки и редки защитени растителни видове присъщи за Родопите.Умереният климат, чистият въздух, слънчевите дни,   все повече се оценяват от български и чуждестранни туристи. Частните инициативи са насочени пряко към тази сфера - развинието на селският туризъм.
още снимки вижте в галерията
 
 
Публикувана в Села
Родопите крият магията на много селца, запазили духа на времето с автентичната си атмосфера и непокътната чиста природа. Такова е село Чуреково. Животът в селото е поддържан от малкото останали хора там. Селото е тихо и спокойно кътче, сгушено в недрата на планината. Намира се на 30 км от община Девин и на 70 км от областния град Смолян.
 
 
Пътят за Чуреково минава през селата Стоманово и Михалково. През селото минават туристически маршрути за природни и исторически забележителности в района. През Чуреково може да се стигне до връх "Персенк" и връх "Модър", от където се разкрива широк простор. В района на селото има доста пещерни образувания - Дупките, Чифлика, Модърската пещера, Станкова дупка.
 
 
Прекрасната природа край село Чуреково оставя траен отпечатък в съзнанието на всеки роден тук, израснал и дори само посетил го човек. Чуреково е далеч от големите населени места. Тук почивката е пълноценна, тук човек се слива с природата, усеща нейното величие и непреходност.
 
 
Публикувана в Села
Михалково е старо българско селище, разположено на водослива на Чурековска река и река Въча в югозападната част на Родопите. Намира се на 21 км североизточно от общинския център Девин и на 76 км от областния град Смолян. Населението на селото е под 500 души. Селото е прочуто с естествено газираната вода, която е на 2 км по шосето за Чуреково.
 
 
На север от Михалково е била открита и флуоритна мина и флотационна фабрика. Днес минерална вода “Михалково” успешно се налага на вътрешния и международния пазар. Тя е естествено газирана, с много приятен вкус, висококачествена и лечебна. Непосредствено под последните къщи на Михалково започва язовир Въча, а южно от него се намира новопостроения хидровъзел Цанков камък. 
 
 
Съчетанието на уникална природа, съхранено културно-историческо наследство и родопското гостоприемство са оценявани от български и чуждестранни туристи. Водите на язовир “Въча” предоставят възможности за развитие на риболовен и други форми на съвременен туризъм. Минералните извори, обуславят развитието на балнеолечението. Вековните гори и чистотата на планинския  въздох правят село Михалково в привлекателно място за почивка.
 
Публикувана в Села
Село Триград е разположено по Триградското карстово плато. Намира се на 1240 м. надморска височина, част е от община Девин, област Смолян.  26 км го делят от общинския център гр.Девин и на около 40 км западно от областния център – гр.Смолян. Селото е прорязано от Триградската река и Буйновската река, които образуват едни от най-красивите у нас проломи (ждрела). Скалистите им брегове са отлични алпийски обекти. Природните дадености и ресурси са предпоставка за развитието на туристическа дейност в село Триград. 
 
 
Семейни хотели, къщи за гости и частни квартири посрещат многобройните гости на селото, привлечени от красивата природа, природните забалажителности, запазените традиции и прочутото родопско гостоприемство. От селото започват много туристически пътеки и маршрути - х.Ледницата – с.Мугла – Чаирски езера; с.Триград – с.Ягодина-Ягодинска пещера /Буйновско ждрело/ и др. На гостите на селото се предлагат и различни атракции -  езда на коне и обучение с инструктор,  походи с мотори, съществуват възможности за скално катерене и делтапланеризъм. На 1,5 км от селото по пътя Девин - Триград е разположено Триградско ждрело един от стоте национални туристически обекта.
 
 
Триградският пролом е страшно дълбок. Скалите задушават реката, навлизайки във пролома реката отънява, каньона се стеснява. По скалите зеят пещерни дупки, най- известната от които е Харамийската пещера, която е пропастен тип пещера и предлагаща условия за екстремен туризъм. В близост до селото са  Ягодинската пеера и Дяволското гърло. На 19 км. източно от селото се намира защитената местност “Чаирите”. Тук са се запазили шест естествени свлачищни езера. На 25 км. югоизточно от селото се намира резерват “Шабаница”, където се опазва вековна буково-смърчова гора на възраст над 200 години, а на отделни смърчови екземпляри и над 350 години
 
 
Много е разнообразна флората и фауната в района на село Триград. Тук виреят много редки растителни видове. Цветовете на нежното планинско цвете силивряк красят поляните. Гнездят и много редки птици. Няколко са легендите за произхода на името и самото село. Едни търсятх смисъла на това странно име в трите върха, които го обграждат като градища. Най-достоверно звучи легендата, че името идва от тракийското Три Ибрие - Три града. На километри от селото са открити многобройни археологически находки - пещерни жилища и тракийски некрополи, които говорят за древния му произход.
 
 
Публикувана в Села
Село Грохотно се намира на 11 км от Девин. Разположено е по поречието на река Въча, на 800м. надморска височина. Името Грохотно е възникнало в миналото, когато река Въча се удряла в скалите и се чувало грохот. Затова старите хора нарекли тази красива местност „Грохотно“. В селото се почитат както официалните празници, така и традиционните - Рамазан байрам и Курбан байрам.
 
 
Обновената джамия може да се посети не само от местното население, но и от преминаващи през селото туристи. Втората седмица на месец май от 2006 година се чества традиционен празник на селото. Селската общност е със запазени силни традиции и идентичност. В народната памет са се съхранили много митове и легенди, предавани от поколение на поколение до днешни времена.
 
 
Запазени са древни обреди, които са впечатляващи и много атрактивни за посетителите на селото. Традиционно всяка година на 14 март се изпълнява обичая “Прогонване на змията или зимата”. Населението пали огньове от слама пред домовете си за прогонване на змиите и злините. В селото има основно училище - "Гео Милев", детска градина - "Катя Ванчева" и читалище - "Светлина".
 
още снимки вижте в галерията
 
Публикувана в Села
 
Всички маршрути и забележителности описани в този сайт са посетени от екип на Родопа планина. Информацията в този сайт може да служи единствено и само като ориентир и не може да бъде използвана за сериозни планирания и научни трудове. Много от маршрутите и забележителностите описани в този сайт са трудно достъпни и Ви препоръчваме да се информирате за актуалното състояние на маршрута или забележителността от най-близкия туристически информационен център преди да предприемете пътуване. Източник на информация за статиите в този сайт са официалните информационни табла на съответната забележителност, разкази на местни хора, както и лични наблюдения на екипа на Родопа планина. 
 

 
Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!