Всички маршрути и забележителности описани в този сайт са посетени от екип на Родопа планина. Информацията в този сайт може да служи единствено и само като ориентир и не може да бъде използвана за сериозни планирания и научни трудове. Много от маршрутите и забележителностите описани в този сайт са трудно достъпни и Ви препоръчваме да се информирате за актуалното състояние на маршрута или забележителността от най-близкия туристически информационен център преди да предприемете пътуване. Източник на информация за статиите в този сайт са официалните информационни табла на съответната забележителност, разкази на местни хора, както и лични наблюдения на екипа на Родопа планина.

 
Родопа планина представя на вниманието на потребителите на сайта Общите условия, които представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и Родопа планина. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Чрез достъпа до интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи, както и се задължавате да ги спазвате.

I. Основни понятия
Значението на изброените понятия, които са използвани в настоящите Общи условия са:
"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
"УСЛУГА/И" на сайта включват:
•достъп до предоставяните информационни ресурси/данни на сайта;
•участие във форумите на сайта;
•регистрация, която дава възможност за създаване и персонализация на потребителски профили и достъп до информационните ресурси на архива на сайта;
•получаване на email от регистрираните Потребители на сайта.
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Родопа планина се намира в договорни отношения.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" - това са действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число кражба на данни, проникване в сървъра и др.

II. Общи разпоредби
Общите условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Родопа планина. При добавяне на мнение или коментар във форумите, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. Родопа планина не носи отговорност за изразените от Вас мнения. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права
Всички права върху сайта са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и поражда гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност
Родопа планина се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнените заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица,  при спазване на нормативно установения ред.

V. Ограничаване на отговорността
Родопа планина прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Информационните материали за туристическите обекти са актуални към датата на публикуването им. Родопа планина не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Родопа планина за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Родопа планина предоставя възможност на трети лица да публикуват информация в сайта - обяви, хотели и други. Отговорност за  достоверността на публикуваните обяви се поема от техните автори.
Родопа планина не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
Родопа планина не носи отговорност за информацията, съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
Родопа планина има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия.

VI. Регистрация
Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на архива на сайта. За целта е необходимо да се регистрирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил. При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна и истинска информация. Родопа планина си запазва правото да прецени дали да предостави профил на потребителя.  Родопа планиа си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия. Родопа планина си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени
Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време, като своевременно те ще бъдат публикувани в сайта. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
 
Всички маршрути и забележителности описани в този сайт са посетени от екип на Родопа планина. Информацията в този сайт може да служи единствено и само като ориентир и не може да бъде използвана за сериозни планирания и научни трудове. Много от маршрутите и забележителностите описани в този сайт са трудно достъпни и Ви препоръчваме да се информирате за актуалното състояние на маршрута или забележителността от най-близкия туристически информационен център преди да предприемете пътуване. Източник на информация за статиите в този сайт са официалните информационни табла на съответната забележителност, разкази на местни хора, както и лични наблюдения на екипа на Родопа планина. 
 

 
Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!